UYGUR HALK EDEBİYATINDA BOZ YİGİT DESTANI


UYGUR HALK EDEBİYATINDA BOZ YİGİT DESTANI

Author Name: 
H. Şükran ÇATIK KARADAĞ
Publisher: 
Edirne Trakya Üniversitesi
Publish Year: 
2006
Total page: 
327
Summary: 

Türkler, göçebe bir millet olmaları dolayısıyla tarih boyunca çeşitli
coğrafyalarda hüküm sürmüşlerdir. Türk dili de bu hareketliliğe paralel bir yayılma
alanı göstermiştir. Bunun sonucunda da Türk dili kullanıldığı bu bölgelere göre bazı
farklılıklar kazanmıştır ki bunlar; lehçe, şive ve ağız olarak adlandırılmaktadır.

Category: 

Related content

www.turkistanilibrary.com © Copyright  2016 -  2024 All Rights Reserved